وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.
Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in پاکستان
پاکستان کشوراست ومولودبریتانیای کبیر ، این امپراتوری ستمگارجهانی و پاکستان را ، ابرقدرت های آزادی کش و استعمارگربه پایگاه یادژفولادین «...
Last modified on
Hits: 12344 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
نوشتة تهمينه «راستگو» داکتر محمداشرف‌غني احمدزي، كه حالا روي سياست نا معلوم، پسوند احمدزي را از نام خود دور كرده است...
Last modified on
Hits: 11996 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
چندی پیش ، یک فرمانده طالبان تبهکار وآدم کش پنجابی که خود راعصمت الله معاویه می نامید ، خیلی گستاخانه ویاغی...
Last modified on
Hits: 12039 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading

Posted by on in تاریخ

 

 

پس از به قدرت رسیدن عبدالرحمن ، با سیاست های استبدادی و نوکر منشانه اش برای انگلیسها ، شاه مستبد و خون اشام دست به لشکر کشی های متعددی در نقاط مختلف کشور زد که ازجمله بیشترین ظلم و قصاوت را برسرزمین هزاره ها و مردم شجاع آن در محراق، تحقیر، تکفیر، چپاول، کوچاندن اجباری، فقر اقتصادی، اجتماعی، بردگی، فروش انسانها ، کله منارها، قتل های دسته جمعی، غصب اراضی و... روا داشت . با در هم شکستن نیروهای مقاومت مبارزین هزاره در مقابل نیروهای خون اشام عبدالرحمانی هزاره های که توان مهاجرت را داشتند خانه و سرزمین خود را ترک گفته و با پای پیاده از طریق کوه و بیابان وارد کشور همجوار یعنی هند بریتانیایی شدند . یعنی بین سالهای ۱۸۹۰الی ۱۸۹۵ .

Last modified on
Hits: 2089 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading