وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.
Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in فساد اداری
اکیزه خراسانی وزارت معارف که کانون آموزش و پرورش فرزندان و نوباوه گانه جامعه بوده و می باشد در رژیم فاسد...
Last modified on
Hits: 12687 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
مسعود شمالی وال دولت افغانستان ازآغازتشکیل اداره ء موقت به سرکرده گی حامد کرزی تشکیل داده شد ، دولت مصلحت گرا...
Last modified on
Hits: 12276 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
مشکلات افغانستان ناشی از فساد گسترده است نتیجه ی دموکراسی و پیامدهای آن در سطوح مختلف کشور اهمیت ویژه ای دارد....
Last modified on
Hits: 1679 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading