وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.
Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in کریمیا

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
امروز در برگه گلثوم که یکی از دوستانم در شهر سمفورپل میباشد، یاداشتی را زیر عنوان " خدا حافظ کریمیا "...
Last modified on
Hits: 3256 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading

 در رخصتی تابستانی سال 1967 برای نخستین بار با عده ی از دانشجویان هم دوره خود وارد میدان هوائی سمفروپل شدم و از آنجا ذریعه  موترهای برقی که از بین تپه های سرسبزمیگذشت، فاصله چهل پنج کلومتر را پیموده وارد شهرک تفریحی الوشته شدیم. زیبائی شعف انگیز تپه های سرسبز و مشجر مرا بخود مجذوب کرده بود که ناگهان برای نخستین بار  چشمانم به بحر بیگرانی و افق گسترده ی گره  خورد، گویا آسمان آبی را با بحرپهناور و حیرت انگیزی دوخته اند. البته این برداشت همه همسفرانم بود که مانند من در میان دره ها وکوهستانات سر بفلک کشیده زندگی داشتند همسان بود.  در همان لحظات در خیالات غرق بودم و باخود میگفتم : بحر چه نعمت بزرگی است که خداوند برای کشوری هدیه میکند، اما  سرزمین ما از نعمت کوه های شامخ و سر بفلک کشیده برخوردار و ازنعمت محروم مانده است.

Last modified on
Hits: 3647 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading