وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

دولت باید از قیام های مردمی بر ضد تبهکاران طالب و القاعده پشتی بانی صادقانه نماید

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 11997
 • Print

پاکیزه « نجرابی »

تاریخ « مقاومت ملی» مردم ما، به پنجهزار سال پیش میرسد و این مردم با فرهنگ و با هویت تاریخی و فرهنگی خویش، طی قرنهای گذشته و همین قرن 21، خیلی درخشان،و هویدا بوده است که هیچ انسان با وجدان، خدا پرست و میهن دوستی از آن انکار کرده نمیتواند و هزاران برگه تاریخ این سرزمین پهناور، از آریانا و خراسان تا به امروز، از آن مشحون بوده که زیب تمام گنجینه های معنوی کشور، منطقه و جهان امروزین ما می باشد که همواره مورد پژوهش پژوهشگران، مورخین و دانشمندان بوده که در جستجوی حقایق تاریخ و فرهنگ و هویت مردمان آن بوده و می باشند!


در شمارة چهار شنبه مورخ 8 دلو سالروان خورشیدی، در صفحه ی نخست روزنامة وزین و با اعتبار آرمان ملی را زیر عنوان درشت: «حرکت جدید ضد طالبان و داعش در بلخ اعلان حضور کرد، خواندم و درین خبر افزود شده که دهها تن روز گذشته زیر عنوان گروه «مرگ» در ولایت بلخ به شورای ولایتی، این ولایت رفته، بخاطر مبارزه با طالبان و داعش اعلام حضور کرده گفته شده لباس این گروه که میشود آنان را « فداءیان» راه میهن و آزادی و استقلال خواند، و لباس های که بر تن شان است، از پرچم افغانستان و سه رنگ می باشد و آنان را از گروههای هراس افگن متمایز می سازد و اذعان شده که تااکنون 5000 نفر در کشور به خاطر مبارزه با گروههای هراس افگن پشتبیانی شانرا از آنان اعلام کرده اند و به باور گروه مرگ، تفاوتی میان طالبان و دولت اسلامی یا داعش نیست و تمام شان دشمنان افغانستان هستند. «حقیقت مسأله همین است که مجاهدان کذایی، القاعدة دهشت افگن، طالب تروریست و داعش برده ساز و دختر فروش مسلمان شیعه ستیز و نه غرب ستیز، بوده همگی ساخته و بافته شدة کار خانه های غول پیکر وزراندوز و انحصار گر کارتل های استعماری امپریالیستی و صهیونستی غرب می باشد که دستان ناپاک و پلید ارتجاع عرب و پاکستان و حتا کشورهای افریقای در آن دخالت داشته است که گاهی، انفاذ شریعیت میشوند زمانی برقرار کنندة حکومت ناب محمدی خود را می خوانند، گاهی ادعای خلافت و زمانی هم مدعی امارت و دولت منطقه شمول: « به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام را مگیردند و همان خوابهای گذشته را که خلافت ها و امارت های در دوران استعمار گران انگلیس در کشور های عربی و کشور و منطقه ی ما وجود داشت، بار دیگر در قرن 21 اما بشیوه دیگری و به بهانة «دهکده» سازی جهان با برنامة خیلی زشت ضد بشری، ضد حقوق انسانی و تمدن و فرهنگ توده های میلیونی جهان، کشور و منطقه ی ما صورت گرفته و هنوز هم این سریال دور و دراز، اما ویرانگرانه و قاتلانه و محوه کنندة فرهنگ ملل و امت اسلامی ادامه دارد و آنقدر برای آن پروپاگند و تبلیغات پرهزینه صورت می گیرد که ثلث یا ربع آن در بازسازی کشورهای مان و جهان ویران شده صورت نمیگیرد و هنوز هم ناقوس مرگ مان را می نوازند! ما مردم افغانستان به گروهک های ساخت و بافت نظام پلید سرمایه ی حرام میگوئیم:« به هر رنگی که خواهی جامه می پوش- من از طرز خرامت یا دوخت خیاطت می شناسم!» زیرا این گروهک ها به مثابه ی بلدوزرهای استعمار نوین و کهنه ی است که نظم دولت های ملی و مستقل را برهم میزند و برای اجیاد پایگاه های نظامی و اهداف شوم شان زمینه ساز بوده و راه ها را هموار می سازند که میهن مان افغانستان عراق، سوریه، یمن، تونس و کشورهای آسیای میانه و افریقایی نمونه های بارز و روشن آن می باشد.


مردم ما که طی بیشتر از چل سال است که در برابر اهداف شوم و کثیف استعمار گران ایستاده اند، میرزمند و خواهد رزمید بخاطری که دولت های مزدور و دست نشانده، ماننده یعقوب خان و دوست محمد، حامدکرزی تا اشرف غنی و عبدالله، مردم را بدستور اربابان خود سرکوب کرده و می کنند و بنام اسلام، برضد اسلام، بنام ملت برضد ملت و بنام دموکراسی و حکومت مردم در خدمت و از پیمان مردم به مردم، حکومات ضد مردم، ضد دموکراسی را بوجود آورده و می آورند و با دو شمشیر یکی بدست خون آلود طالبان پشتون تبار و مزدور شده و با شمشیر دیگری بدستان حامدکرزی و اشرف غنی سرهای مردم، گوش ها و بینی های شانرا میبرند، چشم دندان می کشند و به نوامیس مردم با کمال دیده در این تجاوز و دارایی های مادی و معنوی شانرا غارت و چپاول می کنند آنگاه برای خود، «چهره ی اسلامی، دموکراسی، ولس مشری و زعامت» و بابا و صدها نام و نشان کذایی دیگری را میتراشند و می خراشند و هستی های ما راغصب وغارت می کنند! که به مسخره گرفتن انتخابات، کابینه سازی های از پیش فهرست شده، بدون اجازه و مشوره مردم ما ایجاد و گسترش فقر، بیکاری، بیماری، آواره گی و ایجاد قیودات بر زندگی اقتصادی مردم به سود دلالان بازرگانی و انحصارگران، نمونه های آن می باشد و اینکه هزاران انسان دیگر آواره میگردند، زخمی و کشته میشوند و قوای مسلح شان نه نانی دارند و نه لباس، نه نوازش می بینند و نه تقدیر میشوند، نه برای شهدا و زخمی هایشان پول و زمین و خانه ی داده میشود، جفا های دیگر این نظام « مردم فریب و روز گذران» است که چگونه از ماه جوزای سالروان تا کنون شعبده بازی های «معاصر» و هنر پروفیسورانه!! و متخصصانه بجان مردم میزنند و هیاهو و غوغای هله طالب و داعش آمد، قصداً به هراس افگنی و شایعه سازی کاذبانه مبادرت و اندیشه های مردم بیمار ما را ناراحت تر و سراسیمه می سازند و رنه قوای مسلح افغانستان که فرزندان میهن توده های با برهنه و گرسنه ی کشورما اند شب و روز مصروف پیکار جانبازانه با این اهریمن ها ی ه گرگ صفت هستند که خوشبختانه با زهم فرزندان پا برهنه‌اي اين كشور اند كه قيام‌هاي مردمي را انجام مي‌دهند و مانند « گروه مرگ» در شهر زيباي مزار شريف، فرياد دفاع از ميهن و آزادي‌را بلند مي‌كنند و تبهكاران طالب، القاعده، داعش، گلبدين و ديگران را از يك قماش و مزدبگيران استعمار و امپرياليزم مي‌دانند. بايد گفت كه جنرال عبدالرشيد دوستم، اين فرزند نامدار و مبارز شمال و جوزجانان نيز يكبار ديگر كمربند شجاعت و دليري‌را براي پيكار با طالب و القاعده، داعش و گلبدين بسته كرد و يكبار ديگر صداي حق‌طلبانه و آزادي خواهانه‌ي مردم افغانستان را بر ضد تبهكاران بلند نمود كه باز هم حلقه‌هاي شونستي و فاشيستي و انحصار‌گر قبليه مخالفت خودرا با آن اعلان كردند و با راه‌اندازي دسيسه‌ها و توطئه‌هاي رنگارنگ هميشگي به زير «غژدي‌هاي سياه» با دل‌هاي چركين خود اشرف‌غني را گمراه و از وعده‌هاي كه براي دوستم داده بود، مانند حامدكرزي اين عنصر مكار و محيل قبيله دست یازیدو فرهنگ گذشتگان خودرا كه همانا «گول زدن ديگران وبه هم انداختن ترک تباران با تاجکان ودیگران است» به كار برد و به باد فراموشي سپرد و اين هشداري است براي تمام مردم با ديانت، صادق و رزمندة افغانستان به ويژه ترك‌تباران كشور ما كه نبايد ديگر فريب‌طالبان نكتايي پوش، از غرب آمدگي و پرورش يافته‌ي «يك فارم» غربي‌ها را خورد، فارمي‌كه طالبان، القاعده و داعش را پرورش كرد و بلاي جان ما و شما ساخت كه از مرده‌هاي ما پشته‌ها ساخته و به جاي واسكت بريدن‌ها واسكت‌پوشي‌هاي انتحاري را به ارمغان آورد و به كشتار مردم ما ادامه مي‌دهد.


بناءً لازم است تا مردم افغانستان به هر قوم و زباني و به هر دين و آيين و به هر مذهبي و مسلكي كه اندسنگرواحد خودرا ايجاد كنند و بر دولت هم لازم است تا ازين سنگرداران میهن طور مادي و معنوي حمايت كندو در بسيج‌سازي‌شان همت بگمارد، زيرا وقتي مردم داوطلبانه حاضر اند تا از ميهن دفاع كنند، پس جرا موانع ايجاد مي‌گردد و چرا حلقه‌هاي مزدور كه به دورزمامداران بي صلاحيت كنوني، مانند «اژدها» حلقه زده‌اند. مانع استحکام سنگرداران ميهن ما مي‌گردند و اين در حاليست كه طي 13 سال گذشته هيچ يك از فرزندان اشراف زادگان كابينه، وكلا، والي‌ها و تاجران انحصارگر، درين سنگر دفاع مسلحانه قرار نداشته و همگي در ناز و نعمت و عياشي و حتا بدمعاشی و فحاشي زندگي مي‌كنند، اگر به داخل كشور ما اند و يا در اروپا و امريكا، استراليا آسيا و جاي ديگر!

 


ما از تمام خيزش‌هاي توده‌ي كه بر ضد تبهكاران طالب و القاعده، داعش و بوكوحرام باشد، پشتي‌باني مي‌كنم و پيكار بر ضد مفسدين كابينه‌ي كرزي و دولت كنوني را پيكار بر حق مردم افغانستان مي‌دانيم تا ما بتوانيم نظام و سيستم عادلانه را بر بنياد عدال اجتماعي، تحقق دموكراسي و فرهنگ و تمدن آبادگرانه و عادلانه‌ي اسلامي بوجود بياوريم كه به اين همه فاجعه‌آفريني‌هاي اجنبي‌ها و اجنبي‌صفتان دالرخور و كلدارخور خاتمه بدهيم، زيرا تا زماني‌كه مردم سرنوشت خودرا خود به دستان توانايي خود تعيين نكنند، مسلماً كه :«بيگانه، بيگانه است و هرگز دوست و غم‌خوار نمي‌گردد!

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments