عبدالحی مرام

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

مردم افغانستان، بيش از سي‌سال است كه در برابر دشمن غدار خود به پا خاسته و پيكار مي‌كنند

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 14806
 • Print

نوشتة تهمينه «راستگو»

داکتر محمداشرف‌غني احمدزي، كه حالا روي سياست نا معلوم، پسوند احمدزي را از نام خود دور كرده است و رئيس جمهور انتصابي و به زور خارجي‌هاي باشد، در روز نام نهاد، «جهاني حقوق‌بشر» كه به گفته‌ي زنده‌ياد ماما شوخك، سردبير و صاحب‌امتياز «مجلة طنزي شوخك» بي‌آن از بين رفته و «شر» آن باقي مانده است، با احساسات هميشگي، كه گاه، گاهي در مقطع‌هاي ويژة ناخودآگاه غليان مي‌كند، خطاب به مردم، به مردم به خون خفته و به پاخاسته‌ي افغانستان گفت: «بر ضد تروريزم به خيزيد» وي از تمام رهبران سياسي، مذهبي و اجتماعي، خواست تا اين خشونت‌ها را محكوم كنند و گفت، اين خشونت‌ها كافي است و بايد تمام اقشار جامعه بايد عليه تروريزم به پا خيزند.»


اين در حاليست كه از آغاز تهاجم بي‌رحمانه‌ي كوماندوهاي پاكستان كه در پيشاپيش آن استخبارات كشورهاي غربي و دشمن خيلي خطرناك و شصت ساله‌ي مردم افغانستان، يعني (آي، اس، آي) فوج و مليشه‌هاي ديندار و بي‌دين پاكستان به نام طالب، چري، مللا، مولوي و آخندهاي كه همه مزدوران استبكار جهاني، به ويژه بريتانيايي كبير!!؟ اند، مردم افغانستان كه غرق در خون‌هاي ريخته شده، به دست گلبدين تبهكار و قاتل مردم افغانستان و ديگر گروه‌هاي خرابكار بودند، در برابر مهاجمان يا بي‌رحم و تا دندان مسلح و كينه‌توز كه با آب و تاب از سوي اروپايي‌ها و امريكايي‌ها بدرقه مي‌گرديد. مردانه‌وار، وطن‌پرستانه و جانبازانه تا مرز به قرباني دادن بزرگ‌ترين فرمانده مقاومت ملي خويش، فرزند نامور خراسان زمين، احمدشاه مسعود قرباني دادند و تا به امروز، هزاران افسر، سرباز، آموزگاران دانش‌آموزان، دختران و پسران و مردمان روستايي و شهر‌نشين ما كه همگي پاك‌دل، با ايمان، متدين و مسلمان غير اجير شده و فروخته شده‌اند و با ميهن تاريخي خويش، اين سرزمين آرياناي كهن و خراسان بزرگ، اما متمدن و اسلامي و مدني عشق و پيوند ناگسستني دارند جان‌هاي شيرين شان‌را يا در نبردهاي رويارويي و يا هم در اثر حمله‌هاي انتحاري، مين‌گذاري و راكت ‌توپ پراگني‌هاي دشمنان تاريخي خود يعني پاكستان و باندهاي جنايت پيشه‌ي آن طالب، القاعده، گلبدين، افغان ملتي‌هاي شئونيست و فاشينست و جواسيس و مزدبگيرهاي عرب‌هاي سياه‌دل، سياه‌كار، عياش و مزدور سرمايه‌،جان‌هاي شيرين خورا از دست دادند كه تنها در همين چند ماه حاكميت و سياست «گنگ» اشرف غني به صدها افسر، سرباز، ماين‌روب، مهندس، دكتور، شخصيت‌هاي ملي و اجتماعي زنان و كودكان، دختران و پسران كشته و زخمي شدند كه كابل بيش‌ترين متحمل اين بارهاي غم، مصيبت و فاجعه بوده است و جناب محمد اشرف غني، مصروف چكرها و مهمانی‌خوري‌ها در خارج و حتا كشوري كه شصت سال است با افغانستان، مردم و دولت‌هاي آن دشمنی آشتي‌ناپذير داشته و مشغول كشتار مردم ما و ويراني‌ ميهن ما بوده است و اهداف شوم استعمارگران انگريزي و جنرال‌هاي مستبد و خودكامة پاكستان، به ويژه «ديكتاتوري‌كه دستانش، تا آرنج» به خون مردم ما آلوده بوده است، ضياء‌الحق اعدام شده از سوي امريكايي‌ها به طور مرموزي، و اين در حالي است كه امريكايي‌ها از يك‌سو ضياء‌الحق را كشتند و از سوي ديگر طالب و القاعده را به وجود آوردند، كشور ما را به زندان مخوف مبدل ساختند و پس خودشان آمدند با ساز و برگ نظامي با هزاران و ميلياردها دالر! و حكومت دلقك‌ مانندي را براي بازي«سركس» به نام حامدكرزي به وجود آوردند. 13 سال او را هم نوازش دادند و هم اهانت كردند و مردم ما را قتل‌عام نمودند، يا زير بم‌ها و يا هم در انتحار، انفجار عمال خود يعني طالب و القاعده و حالا مي‌گويند ما مي‌رويم و دكتور روان‌شناس، بي‌اراده و احساساتي را از قبيله‌ي كينه‌توز احمدزي،رئيس جمهور ساخته كه طي اين يكي دوماه، تنها به قبيله و گروه‌هاي شئونستي قبيله‌گرا مي‌انديشد، قبيله‌گرايان چپي و راستي كه تمام دشمني‌هاي‌شان با تاجيك‌ها، ازبيك‌ها، هزاره‌ها، پشه‌ي‌ها و نورستاني‌ها بوده وهمين خودنمايي، بزرگ‌منشي و افتخار به استخوان‌هاي پوسيده و كدام حوزة خود از ميرويس تا به تره‌كي و امين و داؤود مي‌كنند و حالا هم حامدكرزي را كه مفسدترين كابينه، خاين‌ترين وزرا داشته و يك تريليون دالر امريكايي‌را غارت كردند و با گلبدين و ملاعمر، حقاني و عمران‌خان و ديگر باندهاي وحشت و دهشت كلاه‌بخشك نمودند«تقديس» مي‌نمايند و نزديك است كه او را «كاكاي‌‌‌ملت» بنامند و مهمان‌هاي خارجي در آينده بالاي قبرش گل‌گذاري كنند!!؟


در حالي‌كه 99 درصد مردم افغانستان به شمول پشتون‌هاي ميهن‌پرست، انترناسيوناليست، مرتد ناشده، مسلمان‌هاي راستين و خداپرست، خواهان به دادگاه كشانيدن وزيرها، معين‌ها و والي‌هاي رژيم بيداد‌گر، معامله‌گر رشوه‌خوار، مختلس و جاسوس‌هاي اجنبي، به ويژه جاسوس انگريزها و پاكستاني‌ها اند، اين مردم مي‌خواهند كه اگر اشرف‌غني پيوند ناميمون خود را با حلقه‌ها و گروه‌هاي فاشيستي و مشاوران كينه‌توز خود قطع نمايد و به 99 درصد مردم به پا خاسته، رزمنده و شجاع افغانستان اتكأ كند،‌ بايد تمام عمال كابينه‌ي كرزي را كه طي سيزده سال در جرايم گوناگون آدم‌كشي، جرايم مالي و اداري و سبب قتل و كشتار مردم ما، باعث فقر، بيكاري، بيماري و آوارگي مردم ما شده‌اند، اگر وزير يا والي ‌اند، اگر معين يا رئيس اند، اگر سفير و مشاور بوده به دادگاه بكشاند و هر كدام را به تناسب جرم و جرايم‌شان كه مسلماً تمامي آنان دوسيه‌هاي قطوري در دادستاني كل، ادارة فساد و ارتشأ، در ادارة تفتيش امريكايي‌ها و يا سيگار دارند مجازات حبس داده و تاوان نقدي يا «غرامت» بگيرد، تا همين بودجه‌ي كه آنان غارت كردند و به يغما برده‌اند، دوباره پوره و به درد مردم ما، به ويژه بدرد قواي مسلح رزمنده و هميشه در سنگر ما بخورد و ويراني‌هاي كابل اين قلب‌ خون چكان ميهن آباد گردد كه مسلماً مردم افغانستان همواره بيداد بوده و با همبستگي كامل در برابر دشمنان آشكار خود، رژيم بيدادگر و اشغالگر پاكستان و شبكه‌هاي تروريست و وحشت آن و بلندگوهاي رسانه‌ي آنان كه به داخل شهرها و روستاهاي مان مانند «خفاشان» جا گرفته‌اند مي‌رزمند و خانه به خانه اين خفاشان را كه زير نام اسلام، امارت، خلافت،‌ داعش و ذهنيت عقب‌مانده و جاهلانه‌ي قبيله وعشيره، دسيسه، توطئه و به نفع دشمن تبليغ مي‌كنند يا براي دهشت‌افگنان نان، جاي، واسكت مي‌سازند و يا هم به نام «پشتون‌ ولي» و اسلام ولي در آسياب دشمن آب مي‌ريزند، پيكار خواهند كرد و حكومتي‌را كه آقاي غني به حكم وجدان انساني و انديشه‌هاي تمدني انساني مطابق خواست زمان ما و مردم ما به وجود آورد، مسلماً كه مورد حمايت 99 درصد جامعه و مردم ما خواهد بود و آقاي اشرف‌غني يا دكتور عبدالله عبدالله، صادقانه و بدون سياست چال و نيرنگ و به حكم وجدان خود، كابينه‌ي را بسازند و اعلان كنند كه همه با وجدان، مبرا از حرام‌خوري، دروغ‌گويي و دشمن‌ با مردم ما باشند و در ختم‌كاري خودگاوصندوق‌ها يا دخل‌هاي‌شان از پول حرام مملو نباشد و حكومت پاك، و پاكيزة را به وجود بياورند كه ديگر لكة بدنامي دوران حاكميت، «مكارانه‌ي» كرزي را كه افغانستان و مردم آن‌راکمظرف «بدنام‌ترين» كشورها و حكومت‌ها معرفي كرد، به ميراث نگذارند و همين چند عنصر بد نام، مختلسي را كه به نام مشاور اقتصادي مانند زاخيل‌وال، فاروق وردك كه صدها دوسيه‌ي جرم و جنايت دارند از كنار خود دور ساخته و به دادگاه بفرستد و هم اين سخن خودرا كه گفته بود «گذشته را صلوات و آينده را احتياط» پس بگيرد، زيرا مردم افغانستان کابینه خاین و كميسيون وطن فروش وغارتگروتقلب کارنتخابات را هرگز نمي‌بخشند و خودت آنان‌را ببخش، مردم به دست خود آنان را «چنواري» خواهند كرد!


آري! مردم ما پيش از پيش در برابر تمام دشمنان خود «به پا خاسته‌اند» و شما نو از خواب بيدار شده‌ايد، يكبار هم به گورهاي «خونين» اين شهدا گذر كنيد كه: كدام صدا بلند مي‌شود!»


اگرامریکایی ها بالای ملا عمر این سر دسته جنایتکاران طالبان والقاعده حمله نکند مردم افغانستان بدین باور اند که امریکا وغربی ها درکشتار مردم افغانستان طی سیزده سال معاملات را انجام داده وسازش های نموده اند که مسلمآ به اعتبار جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد صدمه وارد کرده اند.

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments