عبدالحی مرام

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.
عبدالحی مرام

عبدالحی مرام

عبدالحی مرام has not set their biography yet

نوشته: مهران نجرابی افغانستان را کشور اسلامی، میگویند و حقیقتاٌ که 90 فیصد مردم آن مسلمان، اما بی اراده و پراگنده...
Last modified on
Hits: 13449 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
عبدالحی« مرام» همانگونه که نوروز باستانی و جهانی ما در سال گذشته بخاطرآزمندی وزر اندوزی مشت ازمفسدین مردم حرام خور به...
Last modified on
Hits: 15803 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
پاکستان کشوراست ومولودبریتانیای کبیر ، این امپراتوری ستمگارجهانی و پاکستان را ، ابرقدرت های آزادی کش و استعمارگربه پایگاه یادژفولادین «...
Last modified on
Hits: 14968 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
نوشتة تهمينه «راستگو» داکتر محمداشرف‌غني احمدزي، كه حالا روي سياست نا معلوم، پسوند احمدزي را از نام خود دور كرده است...
Last modified on
Hits: 14805 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
کابینه جدید چیگونه خواهد بود؟ ازهمان مفسدین پیش یا انسان های با وجدان وخداپرست وپاکدامن؟عبدالحی « مرام » میهن ما افغانستان...
Last modified on
Hits: 14681 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading
چندی پیش ، یک فرمانده طالبان تبهکار وآدم کش پنجابی که خود راعصمت الله معاویه می نامید ، خیلی گستاخانه ویاغی...
Last modified on
Hits: 14664 Comments
Rate this blog entry:
0
Continue reading